Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Застрахователен софтуер за брокери

ISI Broker [Information System for Insurance Broker] е специализирана информационна система, която задоволява потребността на застрахователния брокер от класифицирани данни. Софтуерът позволява бързо и лесно въвеждане на информация в единна база данни и извличане в подходящ формат за отчетност, контрол и вземане на решения. Правилното структуриране на данните в системата позволява те да бъдат представени в многообразни справки и отчети.

Защо да продължите напред... с ISI Broker

 • С ISI Broker се работи бързо и лесно;
 • Продуктът е внедрен при над тридесет застрахователни брокера;
 • 10 години опит на българския пазар;
 • Не извършваме застрахователно посредничество;
 • Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент;
 • Познаваме отлично предметната област и развиваме продукта съобразно нуждите на пазара;
 • Използваме софтуерен процес за разработка, тестване и контрол на качеството, които издържат изпитанието на времето;
 • Вашият успех е важен за нас!

Предимства

ISI Broker допринася за разширяване на Вашия бизнес и улеснява идентифицарането на ценните клиенти. Използването на продукта намалява разходите за администриране на нарастващата по обем информация и по този начин освобождава ресурс за фокусиране върху Вашите клиенти. Системата позволява да се правят анализи на ниво персонал, агент, офис, застрахователна компания, тип застраховане, продукт както и произволна комбинация от тях. Информацията за дейността на застрахователния брокер е по-достъпна от всякога и последствията са ясни:

 • по-добра информираност за бизнеса
 • по-лесно вземане на управленски и оперативни решения
 • адекватна и бърза реакция в интензивно променяща се среда

Системата се характеризира с висока сигурност на данните в резултат прецизното настройване на нивата на достъп и механизмите за автентикация, и авторизация. ISI Broker e решение, което позволява да бъде обхваната цялостната дейност, включително на брокери с голяма мрежа от офиси и служители.

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2022 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.