Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Често задавани въпроси

Продукта поддържа ли дневника, който се изисква от Комисията за Финансов Надзор?
Възможно ли е да се прави 6-месечен отчет към Застрахователен надзор?
Може ли да се работи през Интернет със системата?
Можем ли да предоставим достъп на други офиси?
Защитени ли са данните от неоторизиран достъп?
Какво се случва ако се повреди компютърът, на който е инсталиран софтуера?
Какви застрахователни продукти поддържа системата?
Можем ли да отпечатваме въведените застрахователните полици?
В системата могат ли да се въвеждат валутни клаузи, добавъци и щети?
Има ли дефинирани нива на достъп?
Пази ли се история за въведените данни?
Възможно ли е да изпращаме информация към застрахователните компании?
Възможен ли е експорт към други програми?
Можем ли да съхраняваме снимки и сканирани документи?
Възможно ли е да следим движението на бланките под строга отчетност?
Колко бързо се издава полица?
В случай на законодателни промени програмата адаптира ли се към тях?
От кога съществува продукта?
Кои други брокери са Ваши клиенти?
Колко време е необходимо за обучение на персонала?
Колко струва ISI Broker?
Необходимо ли е да закупуваме друг софтуер освен ISI Broker?
Каква е Вашата визия за ISI Broker?


Продукта поддържа ли дневника, който се изисква от Комисията за Финансов Надзор?
Да. ISI Broker извежда електронен дневник по чл.50 от Търговския закон за сключените в резултат на дейността на брокера застрахователни договори, който е утвърден със Заповед №61/02.02.2004 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор. В него се съдържат договорите, сключени между застрахователя и застрахованото лице, с посредничеството на брокера, както и неговата комисионна. « начало

Възможно ли е да се прави 6-месечен отчет към Застрахователен надзор?
Да. ISI Broker извежда отчета на застрахователен брокер по чл.162, ал.3 от КЗ, който е утвърден със Заповед №162/18.08.2006 г. Отчета може да се прави както по застрахователни компании, така и общо за цялата дейност на брокера. Освен това е възможно да се стартира за произволен период от време, а не само за 6 месеца. « начало

Може ли да се работи през Интернет със системата?
Да. ISI Broker е уеб базирано приложение и можете да го достъпвате от произволно място. « начало

Можем ли да предоставим достъп на други офиси/агенти в страната?
Да. С програмата могат да работят произволен брой потребители независимо къде се намират. В допълнение се поддържа йерархична структура от офиси/агенти, така че справките да показват информация за избран брой поднива. « начало

Защитени ли са данните от неоторизиран достъп?
Абсолютно! Достъп до застрахователния софтуер имат само потребителите, на които Вие сте предоставили достъп. « начало

Какво се случва ако се повреди компютърът, на който е инсталиран софтуера?
Можете да запазите всичката информация в архивно копие на базата данни. То се прави автоматично всеки ден, а Вие се грижите за запазването на негово копие върху друг носител. В случай на неблагоприятно събитие, програмата се инсталира отново, а последният архив, който сте запазили, се възстановява за минути. « начало

Какви застрахователни продукти поддържа системата?
Всички. Освен това могат да се добавят и конфигурират нови продукти. « начало

Можем ли да отпечатваме въведените застрахователните полици?
Да. В програмата съществува набор от полици, които са готови за отпечатване върху химизирани бланки в т.ч. отпечатване на Зелена карта. По този начин се избягва въвеждане в програмата и писане на ръка « начало

В системата могат ли да се въвеждат валутни клаузи, добавъци и щети?
Да. Освен това може да се конфигурират по произволен начин от потребителя. « начало

Има ли дефинирани нива на достъп?
Да. Има няколко нива на достъп в програмата. Например само потребителите с администраторски права имат достъп до системния модул за конфигуриране на системата. Само мениджърите могат да пускат справки засягащи финансовия резултат от дейността на брокера и т.н. « начало

Пази ли се история за въведените данни? Възможно ли е да се загуби информация?
Системата пази информация за всички промени, които са извършени от служителите. Невъзможно е да се изтрият данни от недоброжелателни потребители. Програмата извежда статистики, които позволяват бърз и лесен достъп до полезна информация относно използването на продукта. « начало

Възможно ли е да изпращаме информация към застрахователните компании?
Да. Ако никой от съществуващите формати не Ви върши работа, може да уточним нов и да бъде добавен. « начало

Възможен ли е експорт към други програми?
Да. Възможен е експорт към всякакви програми. « начало

Можем ли да съхраняваме снимки и сканирани документи?
Да. Можете бързо и лесно да прикрепяте неограничен брой изображения към всяка полица. « начало

Възможно ли е да следим движението на бланките под строга отчетност?
Да. Системата пази пълна информация за движението на бланките и предлага възможност за разпечатване на Приемо-предавателен протокол. « начало

Колко бързо се издава полица?
Програмата е оптимизирана максимално, така че опитен оператор може да въведе и отпечата полица за по малко от 3 минути. Използва се автоматично разсрочване на полицата според броя на зададените падежи. Автоматично се изчислява и сумата на всяка вноска. « начало

В случай на законодателни промени програмата адаптира ли се към тях?
Да. ISI Broker е проектиран и изработен така, че да може лесно да се приспособява към новите изисквания, а също и към Вашите конкретни нужди. « начало

От кога съществува продукта?
Първата инсталация на ISI Broker Версия 1.00 е въведена в експлоатация при наш клиент на 3 юни 2006 г. От тогава до днес софтуера претърпя множество подобрения и текущата версия е 2.00.032. « начало

Кои други брокери са Ваши клиенти?
Не можем да си позволим разкриване на такава информация, но можем да се похвалим с над тридесет успешни инсталации на продукта в цялата страна. « начало

Колко време е необходимо за внедряването на продукта?
ISI Broker се инсталира и конфигурира безплатно във Вашия офис за по-малко от един час. Единственото изискване е да разполагате с компютър, който отговаря на системните изисквания, които са посочени тук. « начало

Колко време е необходимо за обучение на персонала?
Основните функционалности се усвояват изключително лесно от всички потребители независимо от тяхното ниво. Непосредствено след инсталацията провеждаме обучение за въвеждането на субекти, бланки, полици и стартиране на справки. За цялостно усвояване на продукта е необходимо внимателно запознаване с Ръководството на потребителя, около седмица интензивна работа и поддържане на комуникация с нас, при възникване на трудности. « начало

Колко струва ISI Broker?
За информация по ценообразуването се свържете с нас. Обещаваме Ви, най-доброто съотношение цена-качество! « начало

Необходимо ли е да закупуваме друг софтуер освен ISI Broker?
За да работите с програмата е достатъчно да имате в офиса си един компютър с Windows. Всички останали потребители могат да работят под произволна операционна система. « начало

Каква е Вашата визия за ISI Broker?
Нашата цел е ISI Broker да задоволява всички нужди на застрахователния брокер, независимо дали е стартиращ или с дългогодишен опит. Стремим се да обхванем възможно по-голям дял от пазара, защото знаем че това е начинът, по който системата ще се развива още по-бързо. « начало

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.