Информационна система за

Застрахователен брокер

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Системни изисквания

ISI Broker e сървърно базирано приложение, което се достъпва през уеб браузър от произволна операционна система. Изискването спрямо клиентските компютри е минимално - операционна система с инсталиран уеб браузър и позволен JavaScript.

Изискванията относно сървъра/сървърите се определят от софтуера, който следва да се инсталира преди инсталирането на системата. В случаите, когато приложението се прави достъпно за компютри извън офиса, от съображения за сигурност, препоръчваме на нашите клиенти да се използват две различни машини - една за сървъра на бази данни и една за уеб сървъра. Тук ще се спрем на стандартната инсталация, която предполага използване на системата в рамките на един офис:

Таблица 1 – Системни изисквания за сървъра

Хардуерни изисквания
  Минимални Препоръчителни
Процесор 1 GHz Pentium III-съвместим > 2 гигахерца (GHz)
Памет 1 гигабайт (GB) > 4 гигабайта (GB)
Твърд диск 3 гигабайта (GB) > 6 гигабайта (GB)
Записващо у-во Компакт дисково (CD-RW или DVD-RW) USB Flash
Монитор Super VGA (1024x768)
Други мрежова карта, мишка и клавиатура
Софтуерни изисквания
Операционна с-ма Windows
Framework .NET Framework 3.5 SP1
База данни Microsoft SQL Server 2008 R2
Уеб сървър Microsoft Internet Infomration Services или Apache HTTP Server

От таблицата се вижда, че изискванията по отношение на хардуерната и софтуерната среда са минимални. Ще отбележим също, че софтуерът за управление на бази данни Microsoft SQL Server 2008 R2 се разпространява напълно безплатно от Microsoft. За повече информация посетете: http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx. Всичко, което е необходимо да се осигури преди инсталирането на ISI Broker е компютър с лицензирана операционна система, отговорящ на минималните хардуерни изисквания.

                             начало | промоции | ядро | модули | процес | справки | задавани въпроси | изисквания  Принт

Copyright © 2006-2021 ALTUS Ltd.

Всички права запазени.